1

3xZA boljšo prihodnost

Skrajni čas je, da politika javni medij prepusti njegovemu poslanstvu!

V okviru referendumske kampanje 3 X ZA je v torek, 22.11. 2022, v Pritličju v Ljubljani, potekal pogovor z naslovom “3 X ZA BOLJŠO PRIHODNOST”. Svoja stališča glede referenduma o RTV so predstavili dr. Asta Vrečko, namestnica koordinatorja Levice, Dejan Prešiček, predsednik Sveta SD za kulturo in nekdanji minister in Tamara Vonta, poslanka Gibanja Svoboda.

Razpravljacli so se soglasno strinjali, da je treba nujno depolitizirati javno radiotelevizijo, ki jo je sedanje vodstvo povsem podredilo informativnim potrebam stranke SDS.Ob tem pa so poudarili, da RTV Slovenije (RTVS) mora imeti za izpolnjevanje osnovnega poslanstva – obveščanja  in informiranja javnosti o zadevah, ki so interes te javnosti –, popolno vsebinsko, uredniško, novinarsko in finančno avtonomijo. Zato so državljane in državljanke pozvali, da oddajo svoj glas ZA zakon o radioteleviziji, s katerim bomo RTVS izvzeli iz objema politike,  zagotovili demokratičen Svet, delovanje RTVS pa izpostavili strogem nadzoru Računskega sodišča. 

Dr. Asta Vrečko je izpostavila:Koalicijske stranke smo poenotene, zato smo predlagale spremembe zakona. Nasprotna stran, ki že tretjič brani Grimsov zakon, pa si želi ohraniti vpliv prek politike, Državnega zbora. Kaj to pomeni, vidimo v odnosu do delavcev, padanju programskih standardov in padanju zaupanja javnosti. To je tisto, kar moramo nujno zaustaviti.

Poleg tega je poudarila, da v koaliciji nimajo namena zvišati RTV prispevka: “Gre za zavajanje. Novela zakona o RTV naslavlja vodenje in prinaša nekatere druge nujne popravke, ki so zaradi zastarelosti obstoječega zakona in sprememb zlasti na digitalnem področju nujne. Vsekakor pa je potrebno, da se čim več ljudi udeleži referenduma, se opredeli ZA.”

Dejan Prešiček se je opredelil do morebitne presoje novega zakona: “Tudi če bo prišlo do javne presoje novega zakona o RTVS sem prepričan, da zakon ne bo padel. Prevladal bo javni interes. Programski svetnik, ki zagovarja zgolj eno stališče bi moral že zdavnaj oditi iz Programskega sveta, že po zdajšnjem zakonu. Politična kultura v Sloveniji je zelo nizka.”

Tamara Vonta je med drugim spregovorila tudi o škodi, ki jo politično nastavljeno vodstvo RTVS povzroča: “Govorimo o preživetju. To je referendum za obstoj RTVS, sicer ga ne bo več. Škoda je gromozanska, sploh se je ne zavedamo. Številni novinarji so RTVS zapustili. Veliko jih je šlo, za nekatere sploh ne vemo. Vrtijo se številke o finančnih minusih, pa številke o novih zaposlitvah, pravzaprav pa gre za deprofesionalizacijo RTVS.”

Ob zaključku dogodka so vsi trije razpravljalci pozvali državljanke in državljane, da na nedeljskem referendumu glasujejo ZA vse tri zakone.
Minister Bojan Kumer za Radio Slovenija: Podjetja se izzivom časa prilagajajo vsakih nekaj let. Tako mora ravnati tudi vlada.

V oddaji Studio ob 17h je potekalo soočenje o noveli zakona o vladi. Uvodno besedo je dobil minister za infrastrukturo Bojan Kumer, ki je predstavil stališče vlade, v soočenju pa ni sodeloval, saj vlada ni organizator referendumske kampanje. 

Minister Bojan Kumer“Popolnoma napačne trditve se pojavljajo v javnosti, češ da je število ministrstev pogojeno z velikostjo države ali da je velikost državnega aparata odvisna od števila ministrstev. Ravno obratno. Ker smo zelo bogato nastavili koalicijsko pogodbo in program, smo se želeli temu primerno tudi organizirati. Vlada, katere struktura je bila postavljena deset ali več let nazaj, ne odgovarja več današnjim časom. Imamo krize, imamo draginje, imamo izzive sodobnega časa in temu primerno se podjetja organizirajo vsakih nekaj let. Tudi vlada se mora temu primerno organizirati. Reorganiziramo ministrstva tako, da dobimo tri nova ministrstva, vsi trije ministri pa so danes že zaposleni in delajo v vladi. 

Ponekod po vsakih volitvah reogranizirajo državo. Gredo v korak s časom, Slovenija pa tega v preteklosti ni počela. Pri naslavljanju podnebne krize Slovenija zaostaja. Imamo daleč najslabše podnebne cilje, pa smo si jih zastavili že leta 2008 ali 2009. Potrebujemo celostno organizirano ministrstvo, ki bo potegnilo podnebene politike skupaj, zato da jih bomo lahko v enem resorju obravnavali celostno, učinkovito in v dobro državljanov in naše ljube Slovenije. 

Popolnoma napačen je vtis, da manj ministrstev pomeni boljšo učinkovitost. Ta ministrstva so velika, okorna in državni aparat ni agilen. Agilnost pa je v sodobni podjetniški kulturi prisotna že nekaj let, zato moramo tak narediti tudi državni aparat. V to nas silijo tudi okoliščine, saj se je februarja letos zgodila ruska agresija na Ukrajino in moramo agilno naslavljati energetske, okoljske in podnebne izzive, a danes tega resorja nimamo. Slovenska vlada ni organizirana tako, da bi se soočala z izzivi, ki prihajajo iz Evrope in sveta. 

Slovenska vlada je bila pogosto le sledilec evropskih politik. Danes smo še posebej na področju energetike zelo agilni. Tak je predsednik vlade, ki pričakuje tudi od ministrov, da bodo sledili novim trendom. Marsikatera evropska država ima politike, ki so povezane s podnebjem, v enem resorju, ker to pomeni, da imajo odgovornega človeka, ki jih lahko celostno naslavlja. Ko bomo tak resor imeli, sem prepričan, da ga ne bomo več razdruževali, ker bo čas pokazal, da smo to potrebovali. Če bi te spremembe sprejeli dva mandata nazaj, bi danes imeli bistveno drugačno državno politiko in ravno zato je ključ v spremembah, ki nam bodo omogočile, da bomo hitrejši in učinkovitejši pri doseganju ciljev. Pri tem zdaj Slovenija zaostaja. Tudi stanovanjske politike so razkropljene po treh resorjih. Vse to hromi državni aparat. 

Državljane, ki so se že 24. aprila odločili, da želijo vitko in agilno vlado, prosim, da nam omogočijo, da se lahko tako tudi organiziramo. Zaradi nagajanja bomo izgubljali čas še do februarja, verjamem pa, da bomo po tem ta zaostanek nadoknadili. Dokazali bomo, da smo imeli prav in veselim se, da bomo lahko končno politike naslavljali celostno. Verjamem, da bomo na referendumu uspeli in da bomo lahko končno oblikovali sodobno organizirano vlado.”

V prvem delu oddaje so predstavniki koalicijskih strank predstavili stališča:

Sanja Ajanović Hovnik, Gibanje Svoboda: “V Svobodi podpirano zakon o vladi, saj ustrezno naslavlja prioritete, ki smo si jih zadali v našem programu, s katerim smo šli na volitve, in jih kasneje tudi zapisali v koalicijski pogodbi. Učinkovitost vlade se bo merila zgolj po tem, kako učinkovito smo uresničili svoje obljube in kako smo uresničili razvojne prioritete, ki si jih je ta vlada zadala. Ali smo torej dejansko poskrbeli za dostojno starost in mladost, ali smo poskrbeli za stanovanja, ali smo uresničili zeleni prehod in kaj smo naredili na energetski samooskrbi ter kaj na razvoju države kot takem.”

Luka Mesec, Levica“Čas je, da Slovenija vstopi v 21. stoletje. Zakon o vladi smo pripravili na podlagi reformno-programskih prioritet koalicije. Napisan je tako, da v ospredje postavlja tiste politike, ki so bile 30 let zapostavljene. Stanovanjsko politiko bomo iz zaprašenega kletnega prostora ministrstva za okolje postavili kot eno od prioritet vlade, da zgradimo 20.000 stanovanj. Podnebna politika, ki je bila v preteklosti nek nebodigatreba in se z njo ni nihče ukvarjal, bo postala vodilo ključnega ministrstva. Tudi digitalizacija, ki se je nismo nikoli zares lotili, bo dobila svoje ministrstvo. Gre zato, da lahko vlada izpolni svoj mandat pri teh ključnih politikah.”

dr. Sebastjan Zbičajnik, Socialni demokrati“Socialni demokrati podpiramo zakon o vladi. Ministrstva za solidarno prihodnost, digitalizacijo in podnebje so potrebna, saj je treba izzive prihodnosti začeti reševati takoj, tukaj in zdaj. Naša koalicija, ki so jo volivke in volivci izbrali aprila, ne želi, da bi bila Slovenija še naprej velika zamudnica pri določenih vprašanjih na omenjenih področjih. S ciljem delovanja za dobrobit vseh, jih želimo čim prej uvesti in postaviti Slovenijo v sedanjost in v prihodnost.” 

V odzivih na nekatere teze sogovornikov, so predstavniki koalicijskih strank še poudarili:

Sanja Ajanović Hovnik: “Tudi v podjetništvu pomeni reorganizacija novo sistemizacijo, ne le krčenje, zato poudarjamo, da gre za novo sistemizacijo, s katero vlada določa svojo organiziranost na način, da bo lahko najbolj učinkovito izpeljala svoj program dela. Ko pa govorimo o stroških, je treba poudariti, da nas bo stal predvsem referendum – 6 milijonov evrov. Kot zbiratelji podpisov za referendum, bi jih lahko vložili pravočasno, da bi ga izpeljali skupaj z drugim krogom predsedniških volitev.”

Luka Mesec”Število ministrstev nima nobene zveze z vitkostjo države. Švedska ima na primer 23 ministrstev. Ko sem kolegici ministrici na srečanju EU povedal, da sem minister za družinsko politiko, za socialno državo, invalide, dolgotrajno oskrbo, trg dela, pravice iz dela in enake možnosti, je začudeno odgovorila, da so to v vsaki normalni državi področja treh ministrstev. Zdaj pa bi tem področjem dodali še stanovanjsko politiko in ekonomsko demokracijo. Zato stojim za tem zakonom, saj bomo vse te zadeve lahko izvedli pod pogojem, če se bosta z njimi ukvarjala vsaj dva ministra.”

Sebastjan Zbičajnik: “Britanska vlada, ki je delovala po principu zmanjševanja in odpuščanja, je morala zelo kmalu oditi. Najpomembneje je, da vlada učinkovito naslavlja izzive sedanjosti in prihodnosti ter da deluje v dobrobit vseh državljanov.”

Sanja Ajanović Hovnik: “Absolutna rekorderka po prehajanju zaposlitev na zaupanje v zaposlitve za nedoločen čas je bila predhodna vlada, pa se ni obremenjevala s stroški. Naša vlada je poudarila, da se bodo ministrstva organizirala iz že obstoječih ministrstev in obstoječih javnih uslužbencev. Iz tega naslova se državna uprava ne bo povečala niti za enega uslužbenca. Prejšnja vlada pa je v dveh letih ustanovila en organ v sestavi ministrstva in štiri vladne službe. Naredili so obvod.”

Luka Mesec: “Prejšnja vlada je zaposlila 512 novih javnih uslužbencev, po volitvah pa je 79 javnim uslužbencem spremenila zaposlitev na zaupanje za določen čas v zaposlitve za nedoločen čas. To je nehigienično in v nasprotju z vsem, kar danes trdi opozicija.” 

Sebastjan Zbičajnik“Vsaka vlada ima pravico, da določi, kako bo delovala in koliko ministrstev bo imela. Zazrti smo v prihodnost, ki zahteva da se prilagodimo določenim področjem in zanje ustanovimo ministrstva, ki bodo lahko učinkovito delovala.”

Luka Mesec: “Nobene evropske države ni, v kateri bi opozicija dala organiziranost vlade na referendum. Vlada si spiše koalicijsko pogodbo in določi , kako bo organizirana, saj je za to dobila tudi mandat na volitvah. Da dajete organiziranost vlade na referendum, pa pomeni, da hoče opozicija diktirati vladi, kako naj bo organizirana. Imamo mandat ljudstva, da si zastavimo cilje in čez štiri leta nas bodo presojali, ali smo te cilje tudi dosegli.”

Sanja Ajanović Hovnik: “Politiki moramo biti tisti, ki bomo aktivno kreirali politike tudi na operativni ravni in zato moramo imeti možnost, da to počnemo na način, za katerega ocenimo, da je najbolj učinkovit. Samo na tak način bomo lahko tudi odgovorni politiki.”

Luka Mesec“O ekonomski kondiciji Slovenije se lahko prepričate, če vprašate podjetja. Skoraj vsakemu primanjkuje kadrov. In ko govorimo o tem, kaj je vlada v tem času naredila, poglejte položnice za elektriko in preverite, ali so višje ali nižje, kot so bile lani. Ekonomska demokracija povečuje ekonomsko svobodo. Prvo podjetje, ki je zainteresirano za model, ki ga razvijamo, je eno najuspešnejših slovenskih podjetij Dewesoft. Zame je vključevanje zaposlenih v lastniško strukturo podjetja eden od ključnih načinov, kako bodo lahko slovenska podjetja obdržala kompetenten kader v prihodnosti in način preprečevanja odliva mladih v tujino. Da to razvijemo, pa na referendumu potrebujemo glasove ZA volivk in volivcev.”

Sebastjan Zbičajnik: “Želim si, da bi vlada lahko začela z delom tako, kot si je zamislila in seveda v dobrobit državljank in državljanov.” 
ZA novelo zakona o vladi. V klepetalnici MMC Luka Mesec, Jure Trbič in Dominika Švarc Pipan

Multimedijski center RTV Slovenija v okviru referendumske kampanje pripravlja posebne klepetalnice o referendumskih vprašanjih. 22. novembra so na vprašanja, zakaj glasovati ZA novelo zakona o vladi, odgovarjali Luka Mesec (Levica) in Jure Trbič (Gibanje Svoboda) in Dominika Švarc Pipan (Socialni demokrati). Kaj so povedali, preberite v nadaljevanju in na priloženih povezavah.

Luka Mesec, Levica: »Glas ZA bo omogočil reorganizacijo vlade, s katero bomo lahko začeli izvajati podnebno politiko, stanovanjsko politiko, digitalizacijo. Primer: stanovanjsko politiko bomo iz kletnih prostorov MOP, kjer hira že 30 let, lahko postavili za eno od temeljnih politik vlade, ki bo skupaj z dolgotrajno oskrbo dobila svoje ministrstvo.«

Celoten klepet lahko preberete tukaj.

Jure Trbič, Gibanje Svoboda: »Kakovostno življenje državljank in državljanov ter učinkovito spopadanje z ekonomskimi in socialnimi razmerami sta ključni prioriteti vlade dr. Roberta Goloba. Da bomo lahko dosegli zastavljene cilje, potrebujemo dobro organizirano in uspešno vodeno vlado. Pomislek, da novi zakon, ki zgolj reorganizira delovna področja, pomeni množično dodatno zaposlovanje, je povsem odveč. Novi zakon ne ustvarja novih delovnih področij, saj pomeni zgolj njihovo reorganizacijo. Torej, delovna področja že obstajajo, le organizirana bodo drugače, z drugačnimi poudarki – delovna področja se združujejo in razdružujejo tako, kot vlada ocenjuje, da bo delo lahko potekalo hitreje in bolj učinkovito.«

Celoten klepet lahko preberete tukaj.

Dominika Švarc Pipan, Socialni demokrati: »Očitki o bohotenju birokracije in nameščanju novih kadrov so popolno zavajanje. Zaradi reorganizacije bodo ministrstva bolj vitka, odzivna in bolj operativna, kar je nujno za soočanje s sodobnimi izzivi in področji, ki so prioritetna področja tega mandata in so v skladu z voljo volivk in volivcev, izraženo na aprilskih volitvah. Najmanj nenavadno je, da zavajajoče očitke o bohotenju birokracije izraža stranka, ki je v času, ko je vodila prejšnjo vlado, intenzivno zaposlovala in širila državni birokratski aparat. Gre za metanje peska v oči s ciljem preprečiti sedanji vladi ustrezno reorganizacijo, ki bi ji omogočila učinkovitejše delo, odzivanje na sodobne težave ter reševanje izzivov prihodnosti.«

Celoten klepet lahko preberete tukaj.
Luka Omladič: zakaj dolgotrajna oskrba?

Koliko državljanov vsaj malo pozna delovanje in vlogo centrov za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), kakršen je recimo blizu Ljubljane v Dragi pri Igu? To so socialno varstveni zavodi, ki skrbijo za otroke motnjami v duševnem razvoju. Kolikor državljanov – volilcev na referendumu – se zaveda, da bo njihov glas na referendumu o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi neposredno vplival na te najbolj ranljive ljudi v naši skupnosti?

Tudi sam tega nisem vedel, dokler nisem nedavno nastopil službe v državni instituciji (Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve), ki je za to skrb pristojna. V tem času sem imel priložnost in dolžnost poslušati ljudi, ki v teh centrih delajo. To praviloma niso ljudje, ki bi bili v javnosti zelo glasni in slišani in politično profilirani. To so ljudje, ki vso svojo službo in poslanstvo namenjajo skrbi za tiste druge tihe soljudi, o kateri večina ve najmanj.

Ti skrbniki so od samega začetka sprejemanja zakona o dolgotrajni oskrbi opozarjali, da politiki, ki so forsirali zakon, niso premislili, niso upoštevali, kaj bo nepremišljen in nedodelan zakon pomenil za njihove oskrbovance. Da bo zakon, če kot tak stopil v veljavo, določenim skupinam mladostnikov, oskrbovancev CUDV, otežil dostop do pravic, ki jih sedaj imajo. Da bo njih in njihove skrbnike pahnil v birokratsko praznino slabo narejene in nedefinirane zakonodaje.

Tega res ne smemo dopustiti. Zato (ali tudi zato, ker je takih primerov še veliko več) je koalicija tudi na poziv teh skrbnikov slabo narejen zakon zaustavila. To pomeni, da se prej priznane pravice oskrbovancev CUDV še naprej lahko nemoteno izvajajo, v nov sistem dolgotrajne oskrbe pa se prenesejo šele takrat, ko bo ta dodelan v sodelovanju s tistimi, ki za te ljudi res skrbijo in sistem poznajo.

Zato, tudi zato, je na referendumu o dolgotrajni oskrbi treba glasovati ZA, za to, da bodo popravljenje kaprice nepremišljenih politikov, ki niso vedeli, niso poslušali in niso skrbeli.
Mija Javornik: Za vsem dostopno dolgotrajno oskrbo

»Zakon o dolgotrajni oskrbi je nujno potreben in težko pričakovan; o tem se strinjamo vsi, ne glede na politične barve.

A še tako prepotreben zakon ni veliko vreden, če je neizvedljiv. To velja za zakon o dolgotrajni oskrbi, kakšnega je pripravila bivša – na volitvah poražena – vlada. In ne, ni prav reči »bolje je imeti slab zakon, kot ne imeti zakona«, saj tudi če imamo 10 vlakov, nam brez tračnic ali strojevodij, vlaki ne koristijo.

Vladna novela Zakona o dolgotrajni oskrbi ne ukinja rešitev, ki urejajo področje dolgotrajne oskrbe. Nasprotno; novela uvaja le zamik uporabe – da rešimo problem, ki so ga ustvarili predlagatelji sami.

Zato, ker je njihov zakon nedorečen, nedosleden, deloma celo neizvedljiv. Iz primera digitalnih bonov smo videli, kaj povzroči slabo pripravljen zakon.

Zato bomo 27. novembra glasovali ZA dolgotrajno oskrbo, ZA medgeneracijsko solidarnost in ZA dostojno starost.«

Mija Javornik, podpredsednica SD
Maribor 3x ZA

V Mariboru je v organizaciji Socialnih demokratov potekala javna tribuna »Gremo na referendum 3x ZA!«. Pogovor je povezoval Boštjan Klun, kandidat SD za mariborskega župana, govorci, podpredsednica SD Mija Javornik, minister dr. Aleksander Jevšek in predsednik Sveta SD za kulturo in nekdanji minister Dejan Prešiček, so izpostavili razloge, zakaj moramo v nedeljo, 27. novembra, na referendumski dan glasovati 3x ZA.

Dr. Aleksander Jevšek, minister, je izpostavil, da je vlada, takoj po prevzemu, začel z delom, a je opozicija od prvega dne blokirala delo. Izpostavlja, da bo z novim zakonom nastalo Ministrstvo za regionalni razvoj in kohezijo, ki pa ne bo naredilo dodatnih stroškov, saj bo prišlo le do organizacijske spremembe s pripojitvijo direktorata za regionalni razvoj na SVRK.

»Zakaj regionalni razvoj? Odpreti moramo zakon o skladnem regionalnem razvoju, saj določena obmejna območja nazadujejo, saj ni jasne smeri regionalnega razvoja. Zato moreta biti kohezija in regionalni razvoj skupaj,« je povedal Jevšek. Prav tako je dejal, da sprememba zakona o vladi služi temu, da koalicija realizira svojo pogodbo in predvolilne obljube. »Za zakon smo, da bo vlada bolj učinkovita in bližje ljudem,« je poudaril.

Boštjan Klun, kandidat za župana Maribora in moderator javne tribune, je izpostavil, da prihaja s strani opozicije nagajanje z nameri, da se vladi očita neučinkovitost, ter da z novimi zakoni ne gre za bohotenje javne uprave, ampak za prerazporeditve.

Podpredsednica SD Mija Javornik je izpostavila, da je potrebno glasovati za zakon, da ljudje ne ostanejo brez oskrbe: »Prag je postavljen tako visoko, da 30% ljudi ne bi bilo upravičenih do dolgotrajne oskrbe. In zakon je neizvedljiv, nedosleden ter nedorečen, prav tako pa nima zagotovljenega sistemskega vira financiranja.« Opozorila je tudi na manko kadra, ki je po njenih besedah tudi preslabo plačan, pa tudi žal preslabo cenjen.

»Na napake zakona prejšnje vlade sta že pred sprejemom opozarjala tako strokovna in kot pravna javnost, a so bila preslišana. Zato je zakon, ki ga želimo spremeniti in ki ga je sprejela Janševa vlada volilna prevara,« je bila ostra Mija Javornik.

Klun je vsebino zakonov ponazoril z novimi prevoznimi sredstvi, ki jim nismo priskrbeli goriva. »Zato za, da bomo zagotovili gorivo,« je dejal.

»O RTV SLO preveliko krat mislimo samo na informativni program. A RTV je veliko več, to je največji kulturni zavod,« je o pomembnosti zavoda dejal Dejan Prešiček, predsednik Sveta SD za kulturo in nekdanji minister. Opomnil je, da je Janša tudi v prvi in drugi vladi želel vplivati na RTV, a je tokrat pristopil veliko bolj grobo, zato so tudi po njegovem mnenju prevzeli Ministrstvo za kulturo in hoteli podredit medije po vzoru prijatelja Janše Orbana.

»Nova novela zakona govori o spremembi programskega in nadzornega sveta. RTV je edina institucija, ki ima dva nadzorna sveta, enega za program in drugega za finance, ki pa nista med seboj usklajena. Zato z novelo predlagamo združitev v nadzorni svet za program in finance. Prav tako pa z zmanjšanjem števila svetnikov in popolnem umiku politike, predlagamo učinkovit nadzorni program, kjer bodo člani iz civilne družbe iz področij, ki jih RTV vsebinsko pokriva,« je pojasnil Prešiček.

Klun je še izpostavil, da je RTV žal postal industrija propagande ter da želijo vzpostaviti izredne razmere okoli RTV, da bi lahko z lažmi nadaljevali. »Poglejte, kako se je iz RTV umaknila progresivna kultura. Če ne spremenimo zakona, se bo to žal samo nadaljevalo,« je zaključil.

Vsi zbrani so tako ugotovili, da je v nedeljo, 27. 11. 2022, potrebno iti na referendum in glasovati 3x ZA: ZA neodvisno RTV Slovenija, ZA dostojno starost in ZA učinkovito vlado.
3xZA boljšo prihodnost

Pogovor z dr. Asto Vrečko (Levica), Tamaro Vonta (Gibanje Svoboda) in Dejanom Prešičkom (SD)

Na referendumsko nedeljo, 27. novembra 2022, bomo v Gibanju Svoboda, Socialnih demokratih in Levici na voliščih glasovali 3xZA:

  • ZA neodvisno RTV Slovenija
  • ZA dostojno starost in
  • ZA učinkovito vlado. 

ZA zmago na referendumu potrebujemo tudi vaš glas. Zakaj?

Prvič, ker samo skupaj lahko iztrgamo RTV iz krempljev politike in ga vrnemo medijskim ustvarjalcem in javnosti. Drugič, vaš glas potrebujemo za vzpostavitev bolj kakovostnega sistema dolgotrajne oskrbe in družbe medgeneracijske solidarnosti. In tretjič, vaš glas potrebujemo, da zagotovimo drugačno organizacijo vlade, ki bo uspešna pri reševanju izzivov, s katerimi se danes sooča naša družba – s stanovanjsko in podnebno politiko.

ZA od politike neodvisno RTV

Ker si v Gibanju Svoboda, Socialnih demokratih in Levici ne želimo, da bi strankarski kadri še kdaj ugrabili upravljanje in vodenje javnega medija – RTV Slovenija, vas vabimo, da se nam pridružite v torek, 22. novembra 2022, ob 14. uri v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana. V sproščenem predreferendumskem pogovoru vam bodo argumente, zakaj je treba 27. novembra 2022, glasovati ZA referendum o RTV, predstavili:

  • dr. Asta Vrečko, namestnica koordinatorja Levice, 
  • Dejan Prešiček, predsednik Sveta SD za kulturo in nekdanji minister ter
  • Tamara Vonta, poslanka Gibanja Svoboda.

Vabljeni, da se nam pridružite v pogovoru 3xZA boljšo prihodnost.
Zakaj potrebujemo novo zeleno ministrstvo

Na referendumu o zakonu o vladi se bomo odločali tudi o novem ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Z novim ministrstvom stopamo v korak s časom in organizacijo prilagajamo zahtevam tako okolja kot tudi ljudi. Le združeno ministrstvo bo lahko učinkovitejši in hitrejši odgovor na težave, ki jih prinašata energetska in podnebna kriza.

Energetika in okolje delujeta z roko v roki in sta neločljivo povezana.

V luči energetske krize in s tem nove energetske realnosti področje energetike ne more in ne sme ostati gluho za temeljna izziva sedanjosti – varovanje podnebja in s tem okolja. Če kdaj, je danes čas za odgovorno rabo energije. In če katera, je ta vlada tista, ki razume nujnost slovesa fosilnega ter začetek zelenega in obnovljivega.

V Sloveniji se temperatura zvišuje hitreje od svetovnega povprečja. V zadnjih dveh desetletjih opažamo tudi hude suše ter obsežne poplave. Zato moramo ukrepati hitreje in odločneje, predvsem pa z napredno zasnovanim sodelovanjem podnebne, okoljske, prometne in energetske politike.

Novi resor, ki bo deloval učinkoviteje in hitreje v dobrobit državljank in državljanov, predvsem pa prihodnjih generacij, bo nedvomno postal eden najpomembnejših. Pod isto streho bo združil energetske, prometne, okoljske in podnebne politike, s tem pa iskal rešitve za največji izziv današnjega časa – podnebne spremembe.

Energetika in okolje delujeta z roko v roki, odgovorno in povezano, za učinkovitejši in hitrejši prehod na obnovljive vire, ki bodo cenejši in prijaznejši do ljudi in okolja.

mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo
ZA dolgotrajno oskrbo. V klepetalnici MMC podpredsednica SD Mija Javornik

Multimedijski center RTV Slovenija v okviru referendumske kampanje pripravlja posebne klepetalnice o referendumskih vprašanjih. 18. novembra je na vprašanja, zakaj glasovati ZA novelo zakona o dolgotrajni oskrbi odgovarjala podpredsednica SD Mija Javornik.

V pogovoru je med drugim poudarila, da: »Glasovati ZA pomeni, da zdajšnji Vladi dajete možnost, da popravi napake prejšnje Vlade, torej – da lahko naredimo vse kar je v naši moči, da bo dolgotrajna oskrba dolgoročno vzdržna, kvalitetna, vsem dostopna, ne le tistim, ki bi si jo lahko privoščili. Glasovati ZA pomeni, da dajete možnost, da naredimo Zakon, ki bo pil vodo za vse ljudi – bo imel pravne podlage, domovi za starejše bodo dobili plačila, starejši pa oskrbo, ki so si jo zaslužili – po njihovi meri«

Celoten klepet lahko preberete tukaj.