1

Dr. Dominika Švarc Pipan: Za odzivno in učinkovito vlado

Naša vlada je vlada za reševanje izzivov sedanjosti in prihodnosti in ne vlada za ukvarjanje s preteklostjo.

Koalicijska pogodba obsega pet glavnih tematskih področij, ki so povezana z boljšo prihodnostjo, katero si, z vašo podporo izraženo na aprilskih volitvah, prizadevamo zagotoviti vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije.

To so: skupnost; medgeneracijsko zavezništvo; vzgoja, izobraževanje, visoko šolstvo, znanost in šport; zeleni preboj; zdravje.

Vse to so področja, ki v današnjih nepredvidljivih časih naslavljajo resne izzive, s katerimi se soočamo že danes, še bolj pa izzive, ki so pred vsemi nami.

Kako se soočiti s podnebnimi spremembami, katerih posledice na lastni koži že občutimo v Sloveniji? Kako na pravičen in solidaren način razdeliti bremena in koristi med vse prebivalke in prebivalce? Kako zagotoviti, da bo čim več ljudi pridobilo vrhunsko znanje in potem z njim prispevalo k reševanju izzivov prihodnosti, boljšemu življenju in dobrobiti vseh nas?

Vse to je zgolj majhen del izzivov, ki jih naslavlja nova organiziranost vlade, katere predsednik in ministri smo ob imenovanju v Državnem zboru prisegli, da bomo »z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije«.

Podobna organiziranost vlad, ki se učinkoviteje spopadajo z izzivi prihodnosti, obstaja v tujini že dolgo časa. Evropska komisija je, na primer, že leta 2010 dobila resor in komisarja za podnebje, mnogo evropskih vlad ima vrsto let ministrstva za podnebne spremembe.

Tudi ena najpomembnejših vrednot naše koalicije, vlade ter državljank in državljanov, ki ste na aprilskih volitvah glasovali zanjo, to je “SOLIDARNOST”, je v mnogih evropskih vladah v imenih ministrstev, katerih poslanstvo je uresničiti solidarnost v družbi.

V naši vladi je predvideno Ministrstvo za solidarno prihodnost, katerega poslanstvo bo gradnja dostopnih stanovanj za mlade, zagotovitev dolgoročne oskrbe starejših in s tem dostojne starosti vsem, ki so v življenju s svojim delom tako veliko prispevali k slovenski družbi. Ob tem se lahko vsi skupaj vprašamo, le kdo je lahko proti “solidarni prihodnosti”?

Naj omenim še novo Ministrstvo za digitalizacijo. Slovenija je tovrstno ministrstvo, pod imenom Ministrstvo za informacijsko družbo, med letoma 2000 in 2004 že imela, toda ravno največja opozicijska stranka, ki stoji za predlagatelji referenduma, je leta 2004 ministrstvo ukinila in s tem na žalost zavrla ustrezen digitalen razvoj Slovenije za mnogo let.

Predlagatelji referenduma navajajo tudi, da bodo z ustanovitvijo novih ministrstev nastali dodatni stroški in bremena, da večje število ministrstev prinaša večjo zmedo in slabšo učinkovitost delovanja vlade ter da bo Slovenija rekorder po številu ministrstev v Evropski uniji.

Ničesar od navedenega ne drži!

Prvič, nova ministrstva za naslavljanje izzivov prihodnosti bodo oblikovana iz že danes zaposlenih javnih uslužbencev v sedanjih ministrstvih, prostori bodo v obstoječih ministrstvih, minimalno število novih funkcionarjev pa je zgolj minimalni vložek za velike koristi, ki jih boste državljanke in državljani imeli od pravočasnega reševanja izzivov sedanjosti in prihodnosti.

Drugič, uspešnost vlade pri zagotavljanju boljšega življenja za vse ni odvisna od števila ministrstev, temveč od načina organizacije, vodenja in zlasti od ciljev in poslanstva, ki mora biti usklajeno z željami, pričakovanji in življenjskimi cilji ljudi.

In tretjič. Velika večina ljudi ve, da je kvaliteta pomembnejša od kvantitete. Z novim zakonom bo slovenska vlada imela 19 ministrstev, v Evropski uniji pa imajo vsaj tri države več ministrstev, več držav ima medtem enako število ministrstev. Najbolj nazoren primer učinkovite vlade, ki deluje v dobrobit ljudi, je Luksembourg, ki ima trikrat manj prebivalcev kot Slovenija ter najvišji življenjski standard in kakovost življenja v Evropski uniji. Luksemburško vlado ob tem sestavlja 24 ministrstev, ki pa so manjša, bolj odzivna in operativna in lahko tako lažje izpolnjujejo svoje poslanstvo – služenje vsem državljankam in državljanom.

Prav to – služiti vam, imeti učinkovito organiziranost in z njo bolj odzivno reševati izzive sedanjosti in prihodnosti – je tudi cilj naše vlade.

Zato se vnaprej veselim referendumskega dneva, ko boste lahko, drage državljanke in državljani, s svojim glasom še enkrat potrdili, da si želite rešitve najbolj perečih težav v sedanjosti in naslavljanje izzivov prihodnosti, podnebnih sprememb, pomanjkanja stanovanj, dolgotrajne oskrbe starejših, digitalizacije, solidarne prihodnosti in dobrobiti za vse.

Slovenija je zaradi pogostih blokad precejšnja zamudnica glede sodobne organiziranosti vlade, novi zakon o vladi pa bo Slovenijo končno postavil na zemljevid držav, kjer se izvoljene vlade ukvarjajo s sedanjostjo in zlasti s prihodnostjo, ne pa s preteklostjo.

Izzivov 21. stoletja namreč ni mogoče reševati z organiziranostjo vlade po vzoru 20. stoletja.

Zato na referendumu glasujte trikrat ZA!