1

Luka Mesec: na referendum za varno starost

Pred začetkom referendumske kampanje o zakonu o dolgotrajni oskrbi smo organizirali vsebinsko seznanitev za novinarje, kjer smo skupaj z ministrstvom za zdravje predstavili, zakaj je pomembno na referendumu glasovati ZA in podpreti zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga pripravlja naša vlada. Zakon prejšnje vlade, ki ga z referendumom poskušajo uveljaviti, namreč nevarno posega v sistem dolgotrajne oskrbe, ki ga Slovenija ima in ki v večji meri, vsaj kar se domske oskrbe tiče, deluje solidno.

  1. V našem sistemu dolgotrajne oskrbe je približno 22 tisoč uporabnikov in 103 domovi za starejše. Naš cilj je ta sistem razvijati in ga dograditi s sistemom pomoči na domu. Zakon, ki bi ga aktiviral glas PROTI, pa namesto tega radikalno posega ravno v tisti del, ki deluje dobro, in sicer v domove za starejše – poskuša jih prekategorizirati v “oskrbne” in “negovalne” zavode, obljublja jim financiranje iz neobstoječih virov financiranja (npr. demografski sklad, ki sploh ne obstaja), določa cene, pod katerimi ne morejo izvajati storitev in jim bodo nakopale finančne težave ter vzpostavlja ZZZS kot središče tega sistema, ki pa nima niti kadrovskih niti organizacijskih zmogljivosti, da bi lahko to izvedel. Dovolj pove dejstvo, da bi po starem zakonu 1. januarja 2023 potrebovali 150 kvalificiranih ocenjevalcev in vzpostavljen informacijski sistem, če bi hoteli ta zakon sploh začeti izvajati – pa še takrat bi zaradi zakonskih nejasnosti obstaja nevarnost, da bi ZZZS moral oskrbovancem odvzemati že pridobljene pravice.
  2. Ureditev, ki jo bomo dobili po 1. januarja 2023, če naš zakon na referendumu pade, bo pomenila, da čez sistem dolgotrajne oskrbe vržemo pregrinjalo, ki bo sistem eno leto uničevalo, mi kot vlada pa se bomo znašli v položaju, kjer zaradi ustavnih omejitev (vlada in parlament eno leto ne smeta posegati v družbeno razmerje, o katerem se izreče ljudstvo na referendumu) sistema ne bomo smeli popravljati.

Skratka, namesto da bi sistem dolgotrajne oskrbe dograjevali, nas bi glas PROTI na referendumu postavil v položaj, kjer bomo eno leto lahko samo pokušali blažili škodo, ki jo bo sistemu prizadejal zakon. Primorani bomo iskati poti okoli ustavnih omejitev, da preprečimo propadanje sistema, zaradi katerega bi 22 tisoč oskrbovancev izgubljalo pravice do oskrbe.