1

Pavel Gantar o organizaciji vlade

V svetu je zelo malo držav, kjer parlament odloča o tem, kako naj vlada resorno organizira svoje delo. Običajno je to prepuščeno vladi sami po izvolitvi na volitvah. Gre za vprašanje, ki je povsem v domeni izvršilne oblasti. Čudaško je že to, da o organizaciji slovenske vlade odloča parlament, prava norost pa je, da bomo o tem odločali na referendumu. SDS kot predlagateljica referenduma sili ljudi v odločanje o vprašanju, o katerem bi morala odločati vlada.

dr. Pavel Gantar
bivši predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
poslanec
bivši minister za okolje in prostor
minister za informacijsko družbo v vladah dr. Janeza Drnovška