1

Zakaj potrebujemo novo zeleno ministrstvo

Na referendumu o zakonu o vladi se bomo odločali tudi o novem ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Z novim ministrstvom stopamo v korak s časom in organizacijo prilagajamo zahtevam tako okolja kot tudi ljudi. Le združeno ministrstvo bo lahko učinkovitejši in hitrejši odgovor na težave, ki jih prinašata energetska in podnebna kriza.

Energetika in okolje delujeta z roko v roki in sta neločljivo povezana.

V luči energetske krize in s tem nove energetske realnosti področje energetike ne more in ne sme ostati gluho za temeljna izziva sedanjosti – varovanje podnebja in s tem okolja. Če kdaj, je danes čas za odgovorno rabo energije. In če katera, je ta vlada tista, ki razume nujnost slovesa fosilnega ter začetek zelenega in obnovljivega.

V Sloveniji se temperatura zvišuje hitreje od svetovnega povprečja. V zadnjih dveh desetletjih opažamo tudi hude suše ter obsežne poplave. Zato moramo ukrepati hitreje in odločneje, predvsem pa z napredno zasnovanim sodelovanjem podnebne, okoljske, prometne in energetske politike.

Novi resor, ki bo deloval učinkoviteje in hitreje v dobrobit državljank in državljanov, predvsem pa prihodnjih generacij, bo nedvomno postal eden najpomembnejših. Pod isto streho bo združil energetske, prometne, okoljske in podnebne politike, s tem pa iskal rešitve za največji izziv današnjega časa – podnebne spremembe.

Energetika in okolje delujeta z roko v roki, odgovorno in povezano, za učinkovitejši in hitrejši prehod na obnovljive vire, ki bodo cenejši in prijaznejši do ljudi in okolja.

mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo