1

Znanost, visoko šolstvo, tehnologija in inovacije neizbežno potrebujejo svoj resor

V času koronakrize smo lahko pogosto slišali, da brez znanosti ne gre, da nas je prav znanost pomagala izviti iz najhujšega. Večkrat slišimo tudi, da je znanost gonilo napredka, pa da je neizbežna za razvoj družbe in za soočanje z globalnimi izzivi. A slišati je eno, udejaniti drugo. Temeljni kamen slednjega je omogočanje ustreznih razvojnih politik za ustvarjanje spodbudnega znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega okolja.

V Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) zato podpiramo namero o reorganizaciji in razdružitvi trenutnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v dve ločeni ministrstvi, za vzgojo in izobraževanje do vključno srednjega šolstva ter za visoko šolstvo, znanost, tehnologije in inovacije. Takšno vsebinsko organiziranost ministrstva tudi že dalj časa predlagamo. Menimo namreč, da bo novoustanovljeno ministrstvo, ki se bo posebej posvečalo znanosti in inovacijam ter visokemu šolstvu, in ki bo v polnosti prevzelo odgovornost za razvoj omenjenih področij, omogočilo, da bodo ta še izraziteje prispevala k razvoju naše družbe. Taka ureditev bo spodbudila razvojni preboj Slovenije, ki ga nujno potrebujemo za nadaljnji razvoj naše države ter za soočanje z globalnimi izzivi.

Želimo pa, da bi našo podporo razumeli v luči potreb po nenehnem prilagajanju spreminjajočim se družbenim razmeram ter novim potrebam gospodarstva, okolja, izobraževalnega sistema in seveda tudi raziskovalne sfere. Na vse to moramo odgovoriti z ustrezno odzivnostjo ministrstev, ki bodo le primerno reorganizirana lahko nemoteno delovala in izvajala svoje poslanstvo. Znanost in inovacije, ki nas lahko izvijejo tudi iz katere od prihodnjih kriz in nam pomagajo pri soočanju s perečimi globalnimi izzivi, si to zaslužijo.

Gregor Anderluh
Direktor Kemijskega inštituta
Predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije