image_pdf

Nadzor nad poslovanjem RTV bo prevzelo računsko sodišče

Po obstoječem zakonu tako člane programskega kot nadzornega sveta skoraj v celoti imenuje državni zbor ali vlada. To pomeni, da izbranci vsakokratne koalicije in vlade nadzirajo delo programskega sveta, v katerem sedijo prav izbranci te iste koalicije in vlade. »Svoji« nadzirajo »svoje«. Je to dober nadzor? Mi smo prepričani, da ne in da RTV potrebuje od politike neodvisen nadzor.

Zato novela zakona o RTV ukinja obstoječi nadzorni svet in uvaja nov finančni odbor, ki bo svetovalno telo novoustanovaljenega Sveta RTV. Nadzor nad poslovanjem in finančnimi odločitvami pa bo v celoti prevzelo računsko sodišče, ki je neodvisna in najvišja institucija za nadzor porabe javnih financ.

Glas ZA bo tudi glas ZA večji nadzor finančnega poslovanja RTV. 

Print Friendly, PDF & Email