image_pdf

Novela zakona ne politizira RTV

Ali z novelo zakona o RTV ta javni medij res depolitiziramo? Odgovor je preprost. Trenutno programski svet, ki ima največjo moč odločanja, sestavlja 29 članov, od tega jih 21 de facto imenujeta vlada ali državni zbor – torej politika. Po našem predlogu bi število svetnikov zmanjšali na 17, pri čemer v novi svet RTV ne bi niti enega člana več imenovala politika. Bi pa svoje člane v svetu izmed sebe izvolili delavci, v njem pa bi med drugim sedeli tudi predstavniki športa, invalidov, varuha človekovih pravic.

Tudi nadzorni svet, ki trenutno šteje 11 članov, večino katerih imenuje vlada ali državni zbor, bi z našim zakonom prenehal obstajati. Del njegovih nadzornih funkcij bi prevzel novooblikovani depolitizirani svet RTV, del pa od politike neodvisno računsko sodišče. RTV se bo s sprejemom našega zakona prvič osvobodil vpliva politike.

Glas ZA bo glas ZA od politike neodvisno RTV Slovenija

Print Friendly, PDF & Email