image_pdf

Nova ministrstva potrebujemo

Sedanja razdelitev resorjev je neučinkovita in zastarela, kar nas ovira pri reševanju najbolj perečih izzivov, s katerimi se sooča današnja družba. Posamezna ministrstva, pristojna za reševanje aktualnih izzivov, so namreč preobremenjena ali pa si pristojnost za reševanje problemov delijo z drugimi ministrstvi. To onemogoča hitro in učinkovito naslavljanje ključnih izzivov. Ministrstev bo več, a bodo kadrovsko vitkejša in zato bolj operativna.

Državni zbor je zato 22. junija letos spremenil organizacijo vlade. V zakonu je predvidel ustanovitev treh novih ministrstev za reševanje izzivov energetske samooskrbe, varovanja okolja, stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in zviševanja števila delovnih mest z dodano vrednostjo ter preoblikovanje dveh vladnih služb za skladnejši regionalni razvoj in digitalizacijo.

 

Glas ZA bo glas ZA razvoj in boljšo prihodnost.

Print Friendly, PDF & Email