image_pdf

Prenehanje mandatov svetnikov in vodstva RTV ni sporno

Zakaj je nujno, da svetnikom in vodstvu prenehajo mandati? Temeljni cilj predloga zakona je depolitizacija javne RTV. Le depolitizacija organov nadzora in upravljanja bo privedla do avtonomne javne RTV, kakršna izhaja iz Ustave in presoje Ustavnega sodišča. Sedanja ureditev, ko pri ravnanjih organov RTVS prevladuje vpliv  strankarske politike, javno RTV uničuje. Zaposleni že pol leta stavkajo, najboljši kadri odhajajo, standardi padajo (spomnite se samo soočenja pred volitvami v državni zbor, ko je polovica gostov preprosto odšla). Vodstvo ukinja najbolj gledane oddaje, ker se ne strinja z njihovo kritičnostjo. Padec gledanosti je rekorden. Sprememba upravljanja bo onemogočila onemogočila vpliv bodisi vladajoče politike ali ostalih političnih strank na upravljanje in nadzor javne RTVS, s čimer bo prišlo do organizacijske in s tem posledično tudi do programske samostojnosti tega javnega medija. Uveljavitev takšne reforme upravljanja javne RTVS, ki funkcije generalnega direktorja sploh ne pozna več, kar velja tudi za programski in nadzorni svet, dosledno vzpostavlja njeno organizacijsko in s tem tudi programsko avtonomijo, je v izrazitem javnem interesu in presega pomen varovanja funkcij vodilnih funkcionarjev RTVS, da lahko dokončajo mandatno dobo, za katero so bili izvoljeni.

Z očitki o spornosti takojšnjega prenehanja mandatov SDS kaže svojo dvoličnost in željo, da z zavajanjem ohranijo trenutno nevzdržno stanje. Tudi z uveljavitvijo trenutno veljavnega zakona, ki ga je spisal takratni in zdajšnji poslanec SDS Branko Grims, so prenehali mandati takratnim vodilnim strukturam RTV.

Glas ZA bo glas za reformo javne RTV.

Print Friendly, PDF & Email