image_pdf

Dolgotrajna oskrba ne bo ukinjena

Glas ZA bo glas za ohranitev dolgotrajne oskrbe. Če zakon na referendumu ne bo sprejet, kar 30 odstotkov sedanjih uporabnikov dolgotrajne oskrbe ne bo doseglo praga upravičenosti do storitev. Uporabniki obstoječih pravic bodo tako z novim letom dejansko izvrženi iz sistema dolgotrajne oskrbe.

Novela zakona, o kateir bomo odločali na referendumu, bo zagotovila, da bodo vsi uporabniki obdržali pravice, ki jim že pripadajo. Brez oskrbe ne bo ostal noben od sedanjih upravičencev.

Glas ZA bo glas ZA ohranitev pravic dolgotrajne oskrbe.

Print Friendly, PDF & Email